Lakselus i Volda:

Mowi får millionar i tvangsmulkt

Mattilsynet ga Mowi dagbøter på over 330.000 kroner. Det heldt fram til oppdrettsgiganten fekk kontroll på lakselusa i anlegga sine i Voldsfjorden.

Vil utvide: Mowi har søkt Volda kommune om å få utvide lokaliteten på Rønstad  Foto: Oliver Bellinder / Nærnett

Nyheter

Bakgrunn: