Vegvesenet: Skal se på Romsdalsaksen

Statens vegvesen skal vurdere om Romsdalsaksen eller et høyfrekvent fergetilbud gir økt nytte eller lavere kostnad for E39 mellom Ålesund og Molde.

Romsdalsaksen. Her broløsninga Grønneset - Lønset. Illustrasjon: Nordwest3D/Romsdalsaksen  

Nyheter

(Romsdals Budstikke:) Regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen Region midt sier til Rbnett at han er helt enig med Nye Veier AS i at verden går framover og at mye har skjedd siden utredningen om Møreaksen ble laget i 2010-2011.