Rauma vgs får landslinje i «Bratt friluftsliv»

12 elever ved Rauma videregående skole vil få mulighet til å fordype seg i klatring og ski.

Til topps: Eva Leergaard, rektor ved Rauma vgs, stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H) og avtroppende ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad (H), i klatreveggen i Åndalsnes.  Foto: Privat

Nyheter

Rauma videregående skole på Åndalsnes starter landslinje i studiespesialisering med «Bratt friluftsliv». Fredag kom meldinga om at regjeringa bevilger 400.000 kroner til denne linja fra 2020. Summen er halvårseffekt 2020, og kommer i tillegg til det fylkeskommunen allerede betaler for elevene, opplyser stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H) i Utdannings- og forskningskomiteen i ei pressemelding.

12 elever ved Rauma videregående skole vil få mulighet til å fordype seg i klatring og ski, samtidig som de får studiekompetanse. Landslinjer er åpne for at elever fra hele landet kan søke.

Kompetanse

Den nye linja i Rauma vil gi ungdommer fra hele landet mulighet til å utvikle solid kompetanse innen bratt friluftsliv, og samtidig få generell studiekompetanse. Linja vil fokusere på sikkerhet og verdiskapning, samt i et voksende naturbasert reiseliv omhandle aktiviteter og opplevelser i høyfjellet og i bratt terreng.

– Vi er mange som har jobbet for at denne landslinja skulle bli en realitet, og er i dag svært fornøyde med å kunne bidra til opprettelse av dette utdanningstilbudet, sier stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg (H).

– Rauma kommune innbyr til bratte aktiviteter både sommer og vinter, og er helt riktig lokasjon for en landslinje i studiespesialisering med Bratt friluftsliv. Jeg har selv tilbrakt mye tid i Rauma med klatring og skikjøring, og er spesielt glad for å ha fått gjennomslag i regjeringa for landslinja. Dette blir et unikt tilbud til ungdom fra hele landet, som gjør at de kan drive med det de liker aller best av friluftsaktiviteter og samtidig oppnå studiekompetanse, sier Emblemsvåg.

Øve på egne ferdigheter

– Elevene som begynner her hos oss høsten 2020 skal kommer til et faglig dyktig team og god undervisning i disse fagene som er basert på ferdsel i bratt natur. Bratt friluftsliv gir rom for å øve på egne ferdigheter gjennom mange undervisningstimer med praktisering av basisaktiviteter, ski og klatring. Både HMS arbeid, risikovurdering, konsekvenstenkning, samt førstehjelp og redning er viktige moment i opplæringen. Nå skal vi arbeide for å skape gode læreplaner, godt opplegg, riktig utstyr og ikke minst se på en mulig bosituasjon for elever som skal bo på Åndalsnes, sier Eva Leergaard, rektor ved Rauma videregående skole.