7 millioner til eldreombud i Ålesund

Det nasjonale eldreombudet som skal etableres i Ålesund skal etter planen være i funksjon i løpet av andre halvår av 2020.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Sylvi Listhaug (Frp) kom med nyheten om at det skal etableres et eldreombud i Ålesund under valgkampen.

I statsbudsjettet er det satt av 7 millioner kroner til dette. Det tas sikte på at ombudet skal være i funksjon i løpet av andre halvår av 2020. Et forslag til lov om eldreombudet er sendt på høring med høringsfrist 6. desember.

Dette blir Norges første nasjonale ombud for eldre.

Les mer om dette her:


Nasjonalt eldreombud og senter legges til Ålesund:

– Skal også vise fram at eldre er en ressurs

– Eldreombudet skal være et talerør for de eldre, men det er også viktig å trekker fram at eldre er en viktig ressurs for samfunnet.


"Eldreombudets hovedoppgave skal være å fremme eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet og å følge med på utviklingen i eldres situasjon. Ombudet skal ha et nasjonalt mandat og være en uavhengig stemme for eldre i hele landet", skriver regjeringen i en pressemelding mandag.

- Eldreombudet skal være en tydelig røst som skal tale de eldres sak, og engasjere seg i forhold som berøre eldre på alle samfunnsområder, sier Sylvi Listhaug ifølge pressemeldingen.

For å legge til rette for samarbeid, vil Senter for aldersvennlig Norge bli etablert og samlokalisert med Eldreombudet i Ålesund, skriver regjeringen videre. Senteret skal ha en sekretariatsfunksjon for Rådet for et aldersvennlig Norge.

– Dette gjør at Ålesund får et viktig kunnskaps- og utviklingsmiljø for å skape en fremtidsrettet eldrepolitikk. Ombudet skal være uavhengig, mens senteret skal samarbeide med ulike organisasjoner og virksomheter om endrings- og utviklingsarbeid, skriver regjeringen.


Oversikt: Lekkasjer fra statsbudsjettet

Dette er de lekkasjer fra statsbudsjettet så langt som spesielt treffer Sunnmørspostens dekningsområde.