Statsbudsjettet:

84,4 millionar til rassikring i Møre og Romsdal – dette skal pengane gå til

Regjeringen løyver nær 1,9 milliardar kroner til rassikring på riks- og fylkesvegar. Vestland fylke stikk av med meir enn halvparten. 84,4 millionar går til fylkesvegar i Møre og Romsdal.

Forskjeringar: Tunnelen på fylkesveg 63 er planlagt å bli 4,8 kilometer lang og går frå Indreeide i Eidsdal til Korsmyra som ligg like før Ørnesvingane ned til Geiranger.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringa nær 1,1 milliard kroner til rassikring på riksvegar. Blant riksvegane som får pengar i 2020, er dei fleste store prosjekta i Vestland fylke, E16 Kvamskleiva på strekninga Oslo-Bergen og eit prosjekt i Troms og Finnmark.