Gir penger til oppstart av folkehøgskule på Sjøholt

Regjeringen bevilgar 4,2 millionar kroner for å starte opp Sjøholt folkehøgskule med 100 elevar frå hausten 2020.

Ørskog vidaregåande skule vartnedlagt i 2012. 

Nyheter

Det kjem fram i Statsbudsjettet som er lagt fram måndag morgon.

Skulen skal vere eit tilbod for ungdom frå 16 år og oppover som ikkje er klare for, eller fell frå, vidaregåande opplæring, og målet er å motivere og klargjere elevane for vidare skule, skriv regjeringa.


Det blir folkehøgskule på Sjøholt

Den nye eigaren av «husmorskulen» satsar inntil 40 millionar kroner.