Fylkesmannen krev tiltaksplan:

13 verft har klaga til Miljødirektoratet

Fylkesmannen vil ha sterkt forureina sjøbotn sanert, og har pålagt 13 prioriterte verft i fylket å levere tiltaksplan. Alle har klaga.

Støtter målet: Kvalitetsdirektør Oddbjørn Hjelle i Vard understreker at selskapet støttar at samfunnet ryddar opp i marin forureining. Men selskapet aksepterer ikkje pålegget frå Fylkesmannen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Å lage tiltaksplan er dyrt. Å måtte gjere fysiske tiltak er enno dyrare; då snakkar vi eit titals, kanskje fleire hundre millionar kroner.