Bygger opp egen vegadministrasjon:

Fylket mangler 35 vegbyråkrater

Tre måneder før fylket skal ha på plass sin egen vegadministrasjon står 35 stillinger åpne. Samferdselssjef Arild Fuglseth håper en ny runde med overtaling skal få flere til å søke seg fra Statens vegvesen til fylket.

Flere ubesatte stillinger: Tre måneder før fylket skal ha på plass sin egen vegadministrasjon står 35 stillinger ubesatt.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Som en del av regionreformen skulle hvert enkelt fylke få sin egen vegadministrasjon. Den skal være på plass 1. januar neste år. I alt skal nærmere 2.000 stillinger overføres fra Statens vegvesen til fylkene. Møre og Romsdal skal ha en samferdselsavdeling med mellom 120 og 130 stillinger. Men så langt er det kun 90 personer som har sagt opp sine jobber i vegvesenet og takket ja til ny jobb i fylkeskommunen.