Sikrar turistbygda eit naudnett som fungerer betre

Straumbrot og eit aggregat utan diesel førte til at Geiranger var utan naudnett i eit døgn sist vinter. No har Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) gjort utbetringar.

Naudnett: Redningsetatane treng naudnett for å kunne kommunisere med kvarandre.   Foto: Terje Engås

Nyheter

– Etter utfallet i januar har vi gjennomført fleire tiltak, fortel Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.