Varsler omfordeling av penger i Helse Midt

Helse Midt-Norge har svart på det krasse brevet fra et enstemmig Ålesund bystyre.

Skriver brev: Adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge. Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund.  Foto: Torbjørn Eidhammer / Sofie Svanes Flem

Nyheter

Helse Møre og Romsdal skal bruke i overkant av to milliarder kroner på nytt akuttsjukehus på Hjelset (SNR), og nesten like mye på et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Samtidig har planlagte investeringer ved sjukehusene i Ålesund og Volda blitt utsatt gjentatte ganger.