< Observert i Ørstaelva, Fyrdselva og Stordalselva - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Pålegg om utvida gjenfangst av rømt oppdrettslaks:

Observert i Ørstaelva, Fyrdselva og Stordalselva

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangster og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Ørstaelva, Fyrdselva og Stordalselva og pålegger utvidet gjenfangst.

Opprettslaks: Det er observert rømt oppdrettslaks i flere elver på Sunnmøre. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Det skriver direktoratet i ei pressemelding.

På bakgrunn av innrapportert snittvekt på observasjoner og gjenfangster i elvene, sees fangstene i sammenheng med en rapportert rømming hos Mowi AS på lokalitet Rønstad og/eller Voldnes, legger direktoratet til.


Mowi i Volda: Først lusekrise – no er det også konstatert rømming

Laks har rømt frå to av Mowi sine lokalitetar.


Med garn og not

Og de skriver videre at i samråd med Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir Fiskeridirektoratet Mowi pålegg om utvidet gjenfangst og åpner for at denne kan utføres med garn og not inntil osen av disse vassdragene.– Dette gjelder spesielt for Stordalselva, hvor vi vet at laks har blitt observert i større mengder, blir det streket under.Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker derfor tips fra publikum om fangst av oppdrettslaks i området.

Slike tips kan meldes til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.