< Klart for fleire hytter på Strandafjellet - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Har sikra seg 150 mål

Klart for fleire hytter på Strandafjellet

Eit 150 mål stort område mellom Roaldsheisa og hoppbakken på Strandafjellet blir no lagt ut for utbygging. Området er regulert for 250 nye bueiningar, fordelt på hytter og leiligheiter.

Nyutbygging: Opptil 250 nye bueiningar, hytter og leilegheiter, skal byggjast mellom Roaldsheisa og hoppbakken på Strandafjellet.  Foto: Robert Kvam

Nyheter

– Vi reknar med å bruke vinteren på å få alle formalitetar i orden. Og så tek arbeidet til med å byggje ei bru over elva etter påske, slik at tilkomsten blir sikra til det nye området.