Sunnmøre tingrett:

Krever fire og et halvt års fengsel for voldtektstiltalt pastor

Statsadvokat Magne Nyborg la ned på stand om ubetinget fengsel i fire år og seks måneder for den voldtektstiltalte pastoren. Han mener også pastoren må fratas retten til å inneha en kirkelig stilling i framtiden.

Statsadvokat Magne Nyborg i Sunnmøre tingrett.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Etter å ha hørt flere vitner og dokumentasjon fra påtalemyndigheten, fikk Sunnmøre tingrett høre Statsadvokat Magne Nyborgs prosedyre med forslag til straff.