Skal gjøre fylket bærekraftig

Møre og Romsdal fylke signerer avtale med FN-organisasjon for å blir mer miljøvennlig

Leder FN-organisasjonen for internasjonale økonomiske relasjoner (OiER) Karin Aina Eik og fylkesordfører Tove Lise Torve.  Foto: Geir Strand

Nyheter

Avtalen ble signert under fylkestinget i Geiranger og er av samme typen som den blant andre Ålesund kommune har inngått med FN-systemet.

Initiativtaker er Karin Aina Eik som selv kommer fra Ålesund, men er bosatt i Wien og leder FN-organisasjonen for internasjonale økonomiske relasjoner (OIER).

– Møre og Romsdal er det første fylket i landet som inngår en slik avtale med oss og det er vi veldig glade for, sier Eik.

Ålesund og Molde kommuner har inngått tilsvarende avtaler. Avtalen medfører en omfattende kartlegging av hvor bærekraftig driften av kommunen eller fylket er. Det går på alt fra kollektivtransportandel til vannkvalitet.

Eik understreker at det forplikter å inngå en slik avtale og at det ikke er noe et fylke eller kommuner kun kan bruke til å smykke seg med i festtaler.

– Vi forventer at de som inngår en avtale forplikter seg til å arbeid for å øke bærekraften i sine kommuner eller fylke, påpeker Eik.

Som viser til at Erna Solberg for ikke lenge siden var i FN i New York og avla rapport om hvordan Norge jobber med sine klimaforpliktelser.

– Skal den norske regjeringen kunne vise til en positiv utvikling med miljø og klimaarbeidet i hele landet, er de avhengig av at kommunene og fylkene gjør sin del av jobben, påpeker Eik.