– Mange er sinte i dag

Etter halvanna år kommer det fram at planene om utvida akuttmottak og ny operasjonsfløy ved Ålesund sjukehus ikke er gjennomførbare. «Ring i bjella»-legen Egil Schistad sier mange ansatte er sinte på dette i dag.

Arkivfoto. Lege Egil Schistad ved sjukehuset i Ålesund.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I langtidsbudsjettet til Helse Møre og Romsdal (2018–2022) ligger det inne tre store prosjekt ved Ålesund sjukehus: Utvida akuttmottak med korttidspost. Ny operasjonsfløy med intensivavdeling. Ny strømforsyning med nødstrømsaggregat.