Ordførar ber om ferjeberedskap

Ordførar Jørgen Amdam ber Statens vegvesen vurdere beredskapsferje for strekket Volda - Folkestad på nytt.

Ikkje høyrt: Kommunen spelte inn ønsket om beredskapsferje i samband med høyringa om elferje og ruteendringar. Volda-ordførar Jørgen Amdam meiner kommunen ikkje vart lytta til.  Foto: Staale Wattø (arkivbilde)

Nyheter

Ordninga med beredskapsferje i vinterhalvåret på strekket Folkestad-Volda tek slutt frå nyttår.