< Fire framleis på sjukehus - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Dødsulykka i Austefjorden:

Politiet har starta avhøyra etter trafikkulykka på E39

Fire personar som var involverte i trafikkulykka i Austefjorden i Volda søndag, er framleis på sjukehus.

Dødsulykke: Ei 62 år gamal kvinne mista livet i ei trafikkulykke i Austefjorden søndag morgon.   Foto: Svein Aam, Møre-Nytt

Nyheter

Tre av dei er innlagde ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, ein ligg på Ålesund sjukehus. Politiet har ikkje nye opplysingar om tilstanden til dei skadde.