Blir prosjektleder og koordinator for byutviklingsprosjekt i nye Ålesund

Jannike Amdam Helland får overordna ansvar for de mange prosjektene i kommunen som får støtte gjennom fylkeskommunens program «Byen som regional motor».

Prosjektleder og koordinator: Jannike Amdam Helland skal etter planen være på plass i jobben 1. februar.   Foto: Harry Johansson

Nyheter

– Det blir spennende på flere vis, dette. Både selve jobben, men også det at jeg skal flytte hjem til Sunnmøre etter å ha bodd borte siden jeg var 17 år.