Vil unngå at kryp blir med hjem fra Fagerlihallen

Det er grunn til å anta at skjeggkre har etablert seg i Fagerlihallen, ifølge et brev fra Fagerlia videregående skole.

Fagerlihallen: Antar at skjeggkre har etablert seg i hallen. I så fall kan det være behov for forsiktighetsregler for brukere av hallen, slik at krypene ikke sprer seg ved å bli med hjem.  

Nyheter

Skolen har informert bygg- og eiendomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune om dette. Skolen ber om at Ålesund kommune og Ålesund kommunale eiendom sørger for å undersøke saken, og få fastslått om det virkelig er skjeggkre som har etablert seg i bygninga.