Det går for sakte å fornye ledningsnettet i Ålesund:

– Dette kan vi ikke leve med

Dårlig ledningsnett bekymrer politikerne i Ålesund.

Kloakk: Kloakkrenseanlegget skal oppgraderes, men det står fortsatt dårlig til med ledningsnettet. 

Nyheter

– Slike forhold kan vi ikke leve med, og jeg mener at punktet om tilstanden på avløpsnettet er det mest alvorlige i disse rapportene.