– Ingen reduksjon i ambisjonsnivået for Ålesund sjukehus

Byggestart for ny straumforsyning til Ålesund sjukehus blir i beste fall sommaren 2020.

Eiendomssjef i Helse Møre og Romsdal, Mona Aagaard-Nilsen (Klinikk for drift og eigedom).  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Ålesund sjukehus treng ny straumforsyning. I dei gamle bygningane er det ikkje kapasitet til meir medisinsk-teknisk utstyr. Det er også stort behov for nye naudstraumaggregat.