Sa frå til styret i Helse Møre og Romsdal

– Sjukehus-tilsette må bli flinkare til å melde frå

Ingen spør om det er høgt arbeidspress og høgt arbeidstempo i helsevesenet, seier styremedlem Anette Lekve i Helse Møre og Romsdal.

Anette Lekve.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

Når Helse Møre og Romsdal no skal spare 85 millionar kroner, er det nokre skjer i sjøen, meiner styremedlem Anette Lekve. Ho er tilsettrepresentant ved Volda sjukehus. På dagens styremøte i HMR tok Lekve ordet.