Patentstyret forkastar innsigelse mot Herøy-selskap

Styreleiar i Herøy-selskapet Marad Norway AS, er glad for at Patentstyret støtter deira syn. No beheld dei patenten som Hauge Aqua AS leverte innsigelse mot.

Lukka anlegg: Marad Norway AS (illustrasjon til venstre) og Hauge Aqua AS (illustrasjon til høyre) er begge forsøk på innovative, meir berekraftige oppdrettsanlegg. Fleire selskap prøver på det same, deriblant Cermaq.  Foto: illustrasjon

Nyheter

Sunnmørsposten omtalte i april feiden mellom to selskap som utviklar lukka oppdrettsanlegg.