Planlagt oppstart i november:

Bystyret krevde trafikktiltak så snart som mulig ved Hessa skole. Derfor har det ikke skjedd noe

Planen til kommunen er å starte på vegprosjektet i løpet av november. Da skal det etter hvert bli både fortau og fartsdumper.

Skoleveg: Her er det ofte feilparkeringer, mye trafikk og en generelt farlig trafikksituasjon. Snart kommer det fortau. Biler og personer på bildet har ikke noe med saken å gjøre.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Foreldre, bydelspolitikere og skole har flere ganger advart mot at skolevegen til Hessa skole ikke er trygg, og bedt om trafikksikringstiltak som fartsdumper og fortau.