Nok eit rekordår for norsk oppdrettslaks

Ikkje berre selte norske produsentar meir oppdrettslaks enn nokon gong, i 2018. Prisen var også høgare enn året før.

Tener rått: Det er ikkje berre lakseprodusentane som har gode dagar. Første halvår av 2019 var det beste nokon gong for norsk sjømateksport samla sett.  Foto: Terje Bendiksby (illustrasjonsbilde)

Nyheter

Laks utgjorde ikkje overraskande størstedelen av det oppdrettsnæringane produserte i fjor.

Ferske tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det vart selt 1,28 millionar tonn laks i 2018. Det er ei auke på 3,7 prosent frå 2017.

Gjennomsnittleg salspris auka frå 49,85 kroner til 50,82 kroner per kilogram.


Milliondryss til oppdrettskommunene

Sjekk om din kommune får penger

Havbruksfondet deler i dag ut 450 millioner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner. 39 av disse millionene går til Møre og Romsdal.Sjømateksporten på vei mot 100 milliarder

Norge har eksportert sjømat for 76,2 milliarder kroner hittil i år. Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) tror på ny rekord.