Årim:

Står uten avtale mellom de nye eierkommunene

Kommunene som eier Årim har ikke blitt enige om en ny selskapsavtale. Det kan få konsekvenser for selskapet etter nyttår.

Årim: Øystein Solevåg (t.h.) er daglig leder i Årim. Her sammen med nestleder fra styret, Linda Strand Kjerstad.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I dag er det tolv kommuner som eier Årim som har ansvar for renovasjon av husholdningsavfall. 1. januar 2020, etter kommunesammenslåinga, blir det sju.