Vanylven kommune sterkt bekymra over helsekutta

Vanylven kommune støttar brevet som Ålesund bystyre har sendt Helse Midt-Norge.

Ålesund sjukehus sykehus under restaurering av fasaden. Vanylven kommunestyre støttar oppropet frå Ålesund bystyre, og uttrykkjer sterk bekymring for konsekvensane av den økonomiske situasjonen i helseføretaket.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Vanylven kommunestyre er sterkt bekymra over konsekvensane av den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og støttar brevet som Ålesund bystyre har sendt til styret i Helse Midt-Norge og administrerande direktør i Helse Midt-Norge.