Ålesund kommune om tilsyn med skolemiljø:

– God læring å bli sett utenfra

– Det er veldig greit at vi får noen eksterne til å se hvordan vi jobber med skolemiljø, sier kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal i Ålesund kommune.

Kommunalsjef: Bjørn Ivar Rødal i Ålesund kommune.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– I tillegg til at tilsynet gjelder Spjelkavik ungdomsskole spesielt, skal fylkesmannen også se på hvordan kommunen jobber systematisk med skolemiljø på et overordnet nivå, sier kommunalsjefen for oppvekst.