Friluftsyogi deler råd for god psykisk helse

Den indisk studenten Kishore Gajendra budde i ei skogsgamme i Volda. Han meiner at å kjenne på takksemd er noko av det viktigaste for den mentale helsa.

Inspirert: Både Thoreau, (forfattaren av friluftsbibelen Walden) og Gandhi, er viktige inspirasjonskjelder for Kishore Gajendra.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Faren spurte over Skype om han var gal då han presenterte ideen. Broren kalla han boms.