Lagra fleire tonn sprengstoff ulovleg

Sprengstoff og materiale som var nok til fem komplette 22. juli-bomber, blei i fleire månader lagra i usikra containerar i Ålesund-området.

Politiet fant store mengder ulovlig sprengstoff i Ålesund. Mengden tilsvarer råmateriele til fem 22. juli-bomber, ifølge sakkyndige.   Foto: Politiet

Nyheter

Ein mann i 50-åra har tilstått ulovleg oppbevaring av 3.400 kilo eksplosiv og detonatorar på tre ulike stader i Ålesund-området.