– Prioriter Ålesund sjukehus

Ei stor gruppe legar i Ålesund meiner Volda sjukehus har eit sårbart vaktsystem ved større ulukker.

Traumeteam ved Ålesund sjukehus.  Foto: Ålesund sjukehus

Nyheter

Dersom Volda blir oppgradert til traumesjukehus, blir det dyrare enn tidlegare rapportert, meiner ei stor gruppe legar ved Ålesund sjukehus.