Geiranger:

Lufta er ikkje friskmeld

Det er framleis for mykje svevestøv og Nox-gassar i lufta i Geiranger. Men i år fann ein ikkje spor etter svovel.

Geiranger: Universitetet i Bonn måler kvart år luftkvaliteten i Geiranger.   Foto: Terje Engås

Nyheter

«Nye målingar av luftkvaliteten i Geiranger viser at det framleis er høge konsentrasjonar av svevestøv og Nox i periodar under turistsesongen. Denne sesongen har vi ikkje hatt utslag på målingar av svovel, som vi hadde året før, det er gledeleg.»