Fylkesmannen fant seks alvorlige avvik under inspeksjon:

- Bingsa Gjenvinning AS driver uten tillatelse, lagrer farlig avfall og slam uten tillatelse, samt mangler kontroll på utslipp til vann

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har avdekt seks avvik og gir én anmerkning etter en inspeksjon som ble gjort ved avfallsanlegget til Bingsa Gjenvinning AS i september. Daglig leder sier de allerede har rettet flere avvik og vil rette de andre funnene så raskt som mulig.

Bingsa gjenvinningsanlegg. ARKIV  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Avvikene gjelder: