Møre og Romsdal:

Politiet undersøker flere Nav-saker

Møre og Romsdal politidistrikt har satt ned ei gruppe som skal gjennomgå alle anmeldelser fra NAV Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området, i perioden fra 1. juni 2012 og fram til i dag.

Ålesund politistasjon. Illustrasjon.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det opplyser politidistriktet i en pressemelding fredag ettermiddag.

– I oversendelse fra Riksadvokaten, er det så langt identifisert tre saker fra Møre og Romsdal politidistrikt som er knyttet til arbeidsavklaringspenger og opphold i EU-EØS-området.

I en av disse sakene er det avsagt dom på ubetinget fengselsstraff og dommen er fullbyrdet.

– Politiet har vært i kontakt med domfelte og han er orientert om at vi følger opp saken, sier påtaleleder Elin Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Flere saker

I de to øvrige sakene er det tatt ut tiltale. En av sakene var allerede stilt i bero da politiet mottok brev fra NAV 23. september og etterlysning som forelå ble umiddelbart avsluttet. Saken er oversendt statsadvokaten med forslag om henleggelse, opplyser politiet.

Den siste saken var også stilt i bero på det tidspunktet vi mottok brev fra NAV, saken er nå henlagt og etterlysning er avsluttet, opplyser politiadvokaten.

Prøver å få oversikt

Det arbeidet som nå er satt i gang i politidistriktet er i tråd med ordre fra Riksadvokaten.

– Vi skal i løpet av den nærmeste måneden gjennomgå alle saker som er aktuelle, for å avdekke om det kan finnes andre saker som ikke er omhandlet i oversendelsen. Vi vil fortløpende ta kontakt med eventuelt berørte. Møre og Romsdal politidistrikt prioriterer dette arbeidet høyt, og arbeider med å få en oversikt over omfanget så snart som mulig, avslutter Drønnen.