Debatten om traumetilbodet ved Volda sjukehus

Politikarar reagerer på Ålesunds-utspel

Volda og Ørsta rivaliserer ofte, men det er to politikarar frå Ørsta som no går ut og forsvarar traumefunksjonen ved Volda sjukehus.

Diskuterte sjukehus på Color Line: Då Sunnmørsposten avd. Volda ringte Marit Aklestad og Per Ivar Lied, var dei ironisk nok i Ålesund – på seminar der nettopp sjukehusa på Sunnmøre er eit hovudtema. Begge sit i Ørsta formannskap.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Per Ivar Lied (Sp) og Marit Aklestad (SV) sitt i formannskapet i Ørsta og er sterkt engasjert i lokal helsepolitikk. Og særleg Volda sjukehus.