Slik skal Guttelvik kutte 112 millioner kroner:

Færre valgmuligheter i videregående skole og dyrere buss og ferje

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik foreslår å kutte en rekke linjer ved de videregående skolene i fylket. I tillegg varsler han økte takster på ferjer og busser samt kutt i vegvedlikeholdet. Slik skal fylket neste år spare 112 millioner kroner.

Foreslår innsparinger: Økonomisjef Willy Sægrov (til venstre), assisterende fylkesrådmann Gunn Randi Seime og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ingen videregående skoler blir foreslått nedlagt, men en lang rekke linjer blir lagt ned. Slik mener fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik at de videregående skolene i fylket kan spare rundt 50 millioner kroner neste år. Ordningen med pc-stipend til elevene blir tatt bort.