Skulekutt

Få søkarar

Barbro Midtgård er rektor ved Sykkylven vidaregåande skule.  Foto: TERJE ENGÅS

Nyheter

– Vi veit at det må kuttast i driftskostnadene, og at det er gjort målretta kutt i staden for generelle kutt der alle blir råka, seier rektor på Sykkylven vgs. Barbro Midtgård.