Per Sævik om Stad skipstunnel:

- Grensen nådd for politikernes troverdighet

- Vi er kommet til grensen når det gjelder politikernes troverdighet. Alle parti har ja til Stad skipstunnel i sine program uten at noe har skjedd, konstaterer Per Sævik.

Stad skipstunnel kom heller ikke med på budsjettet for 2020. Nå håper de på 2021.  Foto: Illustrasjon: Kystverket

Nyheter

Herøy-rederen deltok onsdag på et frokostmøte om skipstunnelen. Tunnelen nådde ikke opp denne gangen heller, da samferdselsminister Jon Georg Dale la fram sitt budsjettforslag.