Kan ramme kvalitet og mangfold:

Hvem vil gå på Fagerlia etter kutt?

En halvering av antall elevplasser innen musikk, dans og drama på Fagerlia kan gå hardt utover kvaliteten på tilbudet.
Nyheter

I dag har Fagerlia videregående skole 56 elevplasser innen musikk, dans og drama på hvert av de tre klassetrinnene, fordelt slik: