Forslag om kutt ved Forskerlinja på Fagerlia:

Kan få færre jenter til å velge realfag

I dag velger like mange jenter som gutter teknologi- og forskingslære på Fagerlia. Jenteandelen kan gå ned dersom tilbudet reduseres, er rektors bekymring.

Bekymret: Rektor Yngve Omenås ved Fagerlia videregående skole.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Fagerlia videregående skole er en av fire skoler i fylket som i dag får ekstra tilskudd til et bestemt programområde. På Fagerlia gjelder tilskuddet programfag innen teknologi- og forskingslære.