Godt nytt for privatpersonar, men dårlege nyheiter for næringsliv, meiner ordføraren:

Droppar førarkort-kutt i Nordfjord, men...

Nordfjordeid trafikkstasjon ville stått ribba tilbake om vegvesenet sitt forslag frå mai hadde gått gjennom. No har vegvesenet endra syn.

Eid-ordførar Alfred Bjørlo.   Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

I mai la vegvesenet fram forslag om omfattande kutt i tenester, blant anna som følgje av at fleire av tilboda deira blir digitaliserte.