Massetaket på Digernes i Ørsta kommune:

Stoler ikkje på ny plan frå Aurstad

Provoserande og trugande. Slik opplever Runar Gudnason og resten av Digernes grendalag den nye Klubben-planen frå Aurstad AS.

Meiner massene må bli her: Aurstad Tunnel eig noko av grussmassene som ligg att på Klubben. Runar Gudnason (bildet) meiner at desse massene ikkje må seljast, men brukast til å fylle att så mykje av kratera som mogeleg.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

– Vi vert heilt matte. Det er usannsynleg frekt at Aurstad har utsett å rydde opp så lenge, og no prøver å truge gjennom eit nytt prosjekt.