Kjempar mot vindkraft i fuglane sitt matfat

No har kampen mot vindkraftutbygginga Havsul 1 gått eit hakk vidare på Runde.

Vindkraft ødelegger fuglefjellet på Runde, mener Norsk Ornitologisk forening.  Foto: Foto: Roger Engvik

Nyheter

Havsul 1 er planar om rundt 40 enorme vindturbinar utanfor Sandøya og Ona. På Runde har dei no starta ei aksjonsgruppe, «Runde mot Havsul 1 vindkraft».