Helseføretaket svarer:

Meiner det skuldast misforståing

– Det hadde aldri vore aktuelt å sende heim pasienten i buss, berre iført nattkjole. Vi er lei oss for at det blei oppfatta slik.

Sjukehuset: Inger Årflot frå Volda blei lagd inn her ved Ålesund sjukehus ein fredag kveld i oktober.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det seier avdelingssjef Inge Ødven i Klinikk for kirurgi i Helse Møre og Romsdal etter å ha høyrt historia til Inger Årflot.