Over 300 protesterte mot kutt i den videregående skolen:

– Estetiske fag er viktige! Ikke føkk med utdanninga vår!

Over 300 elever fra videregående skoler i heile fylket, gikk i demonstrasjonstog til fylkeshuset i Molde for å gi klar beskjed til politikerne.
Nyheter

Politikerne i utdannings- og kompetanseutvalet tok pause i møtet sitt for å gå ut og møte elevene. De blei møtt av taktfaste rop utenfor fylkeshuset: