Dømd til å betale seks millionar kroner for uselde tomter

Bustadprosjektet gjekk trått og ikkje ei einaste tomt blei seld. Selskapet som skulle utvikle prosjektet er no dømd til å betale over seks millionar kroner for dei uselde tomtene.

  Foto: EIRIK MELING

Nyheter

Eit bustadprosjekt i Sula gjekk ikkje som planlagd og har no vore tema i Sunnmøre tingrett.