< Første spadestikk for mediebygget - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Volda:

Første spadestikk på mediebygget

Nei, det du ser er ikkje undervisning i gravejournalistikk, men derimot første spadestikk på det nye mediebygget ved Høgskulen i Volda.
Nyheter

Allereie i neste veke rullar anleggsmaskinene inn, slik at 50 tilsette og drygt 500 studentar kan ta i bruk det nye bygget våren 2021.