Nye Ålesund Idrettsråd:

Jobber for 20.000

- Vi skal være bindeleddet mellom idrettslaga opp mot kommuneadministrasjonen for våre drøye 20000 medlemmer.

SENTRALE: Her ser vi det nye styret i Ålesund Idrettsråd sammen med ordfører Eva Vinje Aurdal (i midten foran) og Geir Moholt (i midten bak) fra Møre og Romsdal idrettskrets. Fra venstre bak: Aslak Reidar Krokfoss, Arnt-Ove Tenfjord (leder), Jim Leander Hansen, Moholt, Lars M. Fugledal og Ragnar Bakken. Foran fra venstre: Frøydis Husøy, ordfører Vinje Aurdal og Kari Langva.   Foto: Jarle Mordal

Nyheter

Arnt-Ove Tenfjord fra Ravn IL ble historisk onsdag kveld. Han ble nemlig valgt til den første lederen av «nye» Ålesund Idrettsråd, som skal bistå om lag 90 idrettslag fra de fem kommunene som fra 1. januar blir Ålesund kommune.