Stabilt antall bønder i Norge, men tallet på sauer og kyr går ned

Det er fremdeles i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge. Samtidig går tallet på sauer og melkekyr ned, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Kuer og sauer beiter sammen. Foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet viser at tallet på melkekyr og sauer går ned i 2019.   Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Nyheter

Samlet er det 39.185 foretak som har søkt om produksjonstilskudd i 2019, viser foreløpige tall. Dette er små endringer sammenlignet med i fjor.

– Reduksjonen fra i fjor er på 467 foretak, og det betyr en nedgang på to prosent. Fristen for å søke produksjonstilskudd gikk ut 29. oktober, så tallene vi har nå er basert på det søkerne har oppgitt. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men de foreløpige tallene viser likevel det store bildet, sier Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Nedgang i jordbruksarealer

Tallene viser også at det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge har gått ned med rundt 40.000 dekar sammenlignet med 2018.

– Dette er søkernes opplysninger. Vi vet av erfaring at det vil komme inn noe mer areal som er i drift i forbindelse med dispensasjons- og saksbehandling av søknader, sier Rolfsen.

Færre melkekyr og sauer

Samtidig som antall aktive bønder har holdt seg noenlunde stabilt siden i fjor, viser den foreløpige oversikten at tallet på melkekyr i 2019 har gått ned med nesten 9.000 sammenlignet med endelige tall for 2018.

Det foreløpige tallet for ammekyr i 2019 er nesten 1.600 høyere enn i 2018, og for øvrig storfe har tallet gått ned med rundt 10.600 sammenlignet med 2018.

De foreløpige tallene fra Landbruksdirektoratet viser også at antall sau og lam som ble sluppet på utmarksbeite har gått ned med henholdsvis 49.000 og 46.000 sammenlignet med 2018. Det er imidlertid mulig å etterregistrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. Dermed kan de endelige tallene bli høyere, påpeker direktoratet i en pressemelding.