Helse Møre og Romsdal gir psykologane lønsløft

Manglar 35 psykologspesialistar og 15 psykologar.

Klinikksjef Karl-Arne Remvik i Klinikk for psykisk helse og rus og konstituert klinikksjef Elisabeth Siebke i Klinikk for kvinner barn og ungdom.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Det er stor psykologmangel i Helse Møre og Romsdal. I styremøtet 23. oktober kom det fram at det manglar 35 psykologspesialistar og 15 psykologar. Mangel på fagfolk har ført til at helseføretaket ikkje greier å innfri alle krava til kvalitet i pasientbehandlinga.